Logo

Melikşah Mahallesi Uygulama İmar Planı Onaylandı

İlçemiz, Melikşah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “ Ankara İli Çubuk İlçesi Melikşah Mahallesi Yerleşik Alanı ve Gelişme Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı“ na göre hazırlanan 92031 etap numaralı parselasyon planı Çubuk Belediye Encümeni’nin 14.10.2015 tarih 202 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 19.11.2015 tarih ve 2614 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan 92031 nolu parselasyon planına ait ilanımızın 30.11.2015 – 29.12.2015 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ada Parsel

İlçemiz Melikşah Mahallesi “122/10, 128/1, 134/5, 163/2, 163/3, 164/1, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 166/7, 166/8, 166/9, 166/10, 166/11, 166/12, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 174/7, 174/8, 174/9, 174/10, 174/11, 174/12, 174/13, 174/14, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 176/1, 176/2, 176/3, 176/13, 176/15, 176/16, 176/17, 176/18, 177/7, 177/8, 177/9, 177/10, 177/11, 177/12, 177/13, 177/14, 177/16, 177/17, 177/18, 177/19, 178/1, 179/1, 179/2, 179/3, 180/1, 181/1, 185/1, 185/2, 186/1, 187/1, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188/8, 189/1, 190/1, 191/1, 192/1, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 194/1, 194/2, 194/3, 195/1, 195/2, 195/3, 196/1, 196/2, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 200/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 203/2, 206/1, 206/2, 206/3, 207/1 , 0/9001, 0/9002, 0/9003, 0/9004, 0/9005, 0/9006, 0/9007, 0/9008, 0/9009, 0/9010, 0/9011, 0/9012, 0/9013, 0/9014, 0/9015, 0/9016, 0/9017, 0/9018, 0/9019, 0/9020, 0/9021, 0/9022, 0/9023, 0/9024, 0/9025, 0/9026, 0/9027, 0/9028, 0/9029, 0/9030, 0/9031, 0/9032, 0/9033, 0/9034, 0/9035, 0/9036, 0/9037, 0/9038, 0/9039, 0/9040, 0/9041, 0/9042, 0/9043, 0/9044, 0/9045, 0/9046, 0/9047, 0/9048, 0/9049, 0/9050, 0/9051, 0/9052, 0/9053, 0/9054, 0/9055, 0/9056, 0/9057, 0/9058, 0/9059, 0/9060, 0/9061, 0/9062, 0/9063, 0/9064, 0/9065, 0/9066, 0/9067, 0/9068 numaralı ihdas parselleri